Konferenslokaler

 GolvytaBiosittningKlassrum Detaljer
Vinterträdgården660 kvm800 Beläggning: parkett
Längd/bredd: 25 x 14 m
Takhöjd: max 4,1-5,0 m
Clüwer88 kvm10060 Beläggning: matta
Längd/bredd: 10,5 x 9,5 m
Takhöjd: 3,8 m
Ligger i huvudbyggnaden
Gustav Vasa45 kvm4540 Beläggning: matta
Längd/bredd: 10 x 4,5 m
Takhöjd: 3,8m
Ligger i huvudbyggnaden
Dalarna44 kvm4535 Beläggning: matta
Längd/bredd: 10 x 4,5 m
Takhöjd: 3,8 m
Ligger i huvudbyggnaden
Sälen20 kvm2010 Beläggning: matta
Längd/bredd: 5 x 4 m
Takhöjd: 2,65 m
Ligger i huvudbyggnaden
Kullan18,8 kvm2010 Beläggning: matta
Längd/bredd: 4,7 x 4 m
Takhöjd: 2,65 m
Ligger i huvudbyggnaden
Masen20 kvm2010 Beläggning: matta
Längd/bredd: 5 x 4 m
Takhöjd: 2,65 m
Ligger i huvudbyggnaden
Biografen76 Sluttande biosittning.
En äkta biograf, mycket väl lämpad som föredragslokal.
Gammelgården50 Här finns dels det stora konferensrummet för upp till 50 personer
samt två mindre rum för gruppsamtal.

På gång