Spelmansstämma

Låtar på gränsen 21 - 23 september

"Höststämma - låtar på gränsen" Alla spelmän och övriga gäster hälsas välkomna till Dalarnas Spelmansförbunds och Högfjällshotellets spelmansstämma.

Boendepaket med del i dubbelrum och måltider, fredag - söndag. Kontakta bokningen på 0280 - 87100, info@hogis.se

För mer info www.dalarnasspelmansforbund.se