Miljömässig hållbarhet

Vi kan stolt meddela att vi är en Svanenmärkt Resort och har fått utmärkelsen Sustainable Destination! Detta innebär att vi uppfyller de miljökrav som ställs på Svanenmärkta anläggningar.

Exempel på miljö-insatser vi gjort på hotellet: 

  • Miljömärkta städ- & rengöringsmedel

  • Miljömärkta disk- & tvättmedel

  • Minskad förbrukning av engångsförpackningar

  • Ökad återvinningen av bl.a. värmeljushållare

  • Använder lokala, närproducerade råvaror i möjligaste mån

  • Alla nya lampor är LED-lampor och byts successivt ut i den befintliga armaturen

  • Vi arbetar för att alla kemikalier som vi använder är klassificerade beroende på hur de påverkar människor, djur och miljö. Hotellen jobbar ständigt på att minska användningen av de farliga kemikalierna.

  • Kompostmaskin

  • Nybyggd recycling-station

  • Kretsloppstänkande återvinning av maten ”Zero waste” ligger oss varmt om hjärtat.

”Zero waste för vår köksorganisation handlar om att skapa något av det som ”inte fanns” och ge det tillbaka till gästen men med en hög gastronomisk idé. Vi kommer fortsätta arbeta med och ständigt utveckla zero waste och ett hållbart tänk!”
— Daniel Skoglund, Köksmästare, Sälens Högfjällshotell

För mer information om vår miljömärkning se Svanens hemsida.

Sustainable Destination - märkningen bygger på världsturistorganisationen UNWTO:s 10 principer för hållbar destinationsutveckling och är ett verktyg för att systematisera arbetet med hållbarhet på hela destinationen. Den förutsätter att destinationen tar vara på natur, kultur, miljö, stärker sociala värden och arbetar med en ekonomisk hållbarhet. Läs mer om Sustainable Destination här.

Sälens Högfjällshotell Svenenmärkt Diplom
 
 

Vi värnar
om sälen

Social
hållbarhet

Miljömässig
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet