Social hållbarhet

För oss är det viktigt att bidra till samhällsutvecklingen i Sälen genom att investera i infrastruktur och nya bäddar. Att verka för större inflyttning och därmed bättre offentlig och privat service till nya och befintliga invånare. Vårt bidrag är att vara en attraktiv arbetsgivare i en unik miljö. Detta skapar en långsiktig tillväxt med flera arbetstillfällen och fler fast bosatta. Gammelgården Hotell & Restaurang, vårt systerhotell är redan öppet året runt, vilket gynnar års-arbetstillfällen. Vi arbetar även mot att bli en fullbelagd helårsdestination på Sälens Högfjällshotell.

 

Vi värnar
om sälen

Social
hållbarhet

Miljömässig
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet